Muhtelif Değişiklikler
Marka ve sahip bilgileri üzerinde yapılan muhtelif değişiklik işlemlerinin Türk Patent Enstitüsü siciline kaydedilmesi gerekmektedir.


Topkapı Patent, markalar üzerinde aşağıda belirtilen türde değişiklikleri müvekkilleri adına Türk Patent Enstitüsü siciline kaydettirmektedir.

- Marka Devir

- Marka Lisans

- Marka Birleşme

- Unvan Değişiklikleri

- Adres Değişiklikleri

- Nev'i Değişiklikleri

- Marka Veraset - İntikal

- Marka Rehin