Patent Tescili

Patent ile Fikirleriniz Koruma Altında

Topkapı Patent ile Fikir ve Buluşlarınızı Koruma Altına Alın.

Patent, bilimsel yahut teknik bir buluşun kime ait olduğunu gösteren belgedir. Buluş sahibinin buluşunu koruma altına alan patent aynı zamanda buluş sahibinin uygulama ve kullanma hakkını koruma altına alır. Bu sebeple 3. kişiler tarafından buluşunuz kullanılamaz yahut suiistimal edilemez.

Patent Nedir?

Bilimsel yahut teknik bir buluşun kime ait olduğunu gösteren belgedir. Buluş sahibinin buluşunu koruma altına alan patent aynı zamanda buluş sahibinin uygulama ve kullanma hakkını koruma altına alır.

Patent Araştırmanızı Yapalım

Patent araştırması; buluşunuzun patent belgesi ile korunup korunamayacağını ulusal ve uluslararası patent veri tabanlarında inceleme yaparak analiz eden...

AR-GE Değerleriniz Koruma Altına Alalım

Pek çok gelişmiş ülke AR-GE noktasında yaptığı çalışmaları patentle koruma altına alarak büyümekte ve katma değer sağlamaktadırlar.

Patentinizi Uluslararası Tescil Edelim

Patentler yalnızca başvuru yapılan ülkelerde geçerli olmaktadır. Buluşunuzun ve AR-GE değerlerinizin uluslararası alanda koruma altına alınabilmesi...

Faydalı Model Başvurusu

Faydalı Model, Türkiye’de ve dünyada özgün, yenilikçi ve sanayiye uygulanabilen buluş sahiplerine 10 yıl süreyle buluşlarını tescil etme, üretme ve pazarlama...

Patent Başvuru Süreciniz Bizimle Kolay

Tarifname ve istem veya istemler, başvuru sırasında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile verilebilir. Bunların Türkçe’ye çevrilmesi ve Enstitüye...

Patent Nedir?

Bilimsel yahut teknik bir buluşun kime ait olduğunu gösteren belgedir. Buluş sahibinin buluşunu koruma altına alan patent aynı zamanda buluş sahibinin uygulama ve kullanma hakkını koruma altına alır. Bu sebeple 3. kişiler tarafından buluşunuz kullanılamaz yahut suiistimal edilemez.

Patentli bir buluş, alınıp satılabilen, kiralanıp kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Bu sebepten buluşunuzu patentle tescil etmeniz oldukça önemlidir. Patentler yalnızca tescil edildikleri ülkeler için hak sahipliği doğurur, yani Türkiye’de alınmış bir patent yalnızca Türkiye içinde sahibine patent hakkı sağlar. Patentinizin yurtdışında geçerli olabilmesi için “Yurtdışı Patent Tescili” yaptırmanız gerekmektedir.

Patent Araştırmanızı Yapalım

Patent araştırması, buluşunuzun patent belgesi ile korunup korunamayacağını ulusal ve uluslararası patent veri tabanlarında inceleme yaparak analiz eden ve bu sayede ilgili buluşun patent işlemlerinin yapılıp yapılamayacağını tespit eden bir hizmettir.

Buluşunuzun patent tescil işlemlerinden önce araştırmasının yapılması, zaman ve mali konuda zarar görmemeniz ve ilgili patent başvurunuzun kusursuz şekilde kabul edilebilmesi için oldukça kritiktir.

Ayrıca sanayicilerin üretim ya da ithalatını gerçekleştirdikleri bir ürün ya da kullandıkları bir usul ile ilgili olarak herhangi bir patent hakkına tecavüz eylemi içerisinde olup olmadıkları konusunda da patent araştırması yapılabilmektedir.

Patent Başvurunuzu Yapalım, AR-GE Değerlerinizi Koruma Altına Alalım

Pek çok gelişmiş ülke AR-GE noktasında yaptığı çalışmaları patentle koruma altına alarak büyümekte ve katma değer sağlamaktadırlar. Hem ulusal hem de uluslararası arenada rakiplerle mücadele etmek noktasında patent tescili büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde ise buluşlar, “Patent” ve “Faydalı Model” başvurusu olmak üzere iki başvuru çeşidi ile koruma altına alınmaktadır.

Buluşunuzun ve AR-GE değerlerinizin patent belgesi ile korunabilmesi için en basit anlamda yeni olması, özgün olması ve sanayiye uygulanabilir olması gerekmektedir. Patent araştırma ve patent başvuru hizmetimiz ile buluşunuzu ve AR-GE değerlerinizi koruma altına alalım, rekabette bir adım öne geçin.

Patentinizi Uluslararası Tescil Edelim

Patentler yalnızca başvuru yapılan ülkelerde geçerli olmaktadır. Buluşunuzun ve AR-GE değerlerinizin uluslararası alanda koruma altına alınabilmesi için uluslararası patent başvurusunun yapılması gerekmektedir.

Buluşunuzu, tescil ettrimek istediğiniz ülkelerde danışmanlık ve başvuru hizmetlerimiz ile koruma altına alalım. Yurtdışında yapılacak patent başvurularında eğer başvurunuz Türkiye’de yapılan bir ulusal patent başvurusuna dayandırılacak ise rüçhan sürelerine dikkat edilmelidir. Ulusal bir patent başvurusunu takip edecek patent başvuruları rüçhan süresi içerisinde gerçekleştirilmelidir. Rüçhan süresi ilk yapılan patent başvurusundan itibaren 12 aydır.

Faydalı Model Başvurusu

Faydalı Model, Türkiye’de ve dünyada özgün, yenilikçi ve sanayiye uygulanabilen buluş sahiplerine 10 yıl süreyle buluşlarını tescil etme, üretme ve pazarlama noktasında güvence sağlanmasıdır.

Faydalı Model başvurusu patente kıyasla daha az maliyetli ve daha kısa süre içerisinde ürününüzün ve fikrinizin koruma altına alınmasında fayda sağlamaktadır.

Dolayısıyla patente oranla zaman ve maliyet açısından avantaj sağlamaktadır. Kimyasal maddeler ve kimyasal usuller hariç tutulmak şartıyla patente konu olabilecek tüm buluşlar Faydalı Model ile koruma altına alınabilmektedir. Faydalı Model başvurusunda en önemli nokta, buluşun yeni ve özgün olmasıdır. Bir buluş Faydalı Model ile koruma altına alındığında 3. Kişilerce yeni ve özgün olmadığı beyan ve tespit edilip ispatlanması durumunda mahkeme kararınca Faydalı Model koruması iptal edilebilir. Bir buluşun hangi yöntemle koruma altına alınacağı buluş sahibinin tasarrufundadır. Patent ve Faydalı Model başvurularınız için uzman ekibimiz ve 30 yıllık tecrübemiz ile hizmetinizdeyiz.

Patent Başvuru Süreciniz Bizimle Kolay

Patent başvurularınızı gerçekleştirmek için gerekli evraklar

  • Başvuru dilekçesi
  • Tarifname
  • Özet
  • Özel Vekaletname indir
  • İstemler
  • Resimler veya Teknik Resim (gerekli görülüyorsa)

Tarifname ve istem veya istemler, başvuru sırasında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile verilebilir. Bunların Türkçe’ye çevrilmesi ve Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama verilmesi için, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın, bir aylık süre tanınır. Türkçe çevirilerin teslimi için üç aylık ek süre talep edilebilir. Ek süre istemi, başvuru aşamasında veya bir aylık süre bitmeden yapılır ve ücret tarifesinde belirtilen ücret istemle birlikte ödenir. Türkçe çevirilerin Enstitüye ön görülen süre içerisinde verilmemesi ve ücret tarifesinde belirtilen ücretin ödenmemesi halinde başvuru geri çevrilir.

 

NOT: Rüçhanlı başvurularda, yukarıdaki evraklara ek olarak rüçhan belgesi, bu belgenin kimlik bilgilerini içeren sayfalarının Türkçe çevirisi ve ücret tablosunda belirtilen rüçhanlı başvuru ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu aslının verilmesi gerekmektedir. Uzman ekibimiz ve 30 yıllık tecrübemizle patent ve faydalı model başvurularınızda yanınızdayız.  Patent ve Faydalı Model hakkında tüm sorularınız ve başvurularınız için hemen başvurun.

Aradığınız Konuyu Buraya Yazınız...

Mesaj gönder