Marka ile ilgili diğer işlemler ve gerekli belgeler

Marka ile İlgili Diğer İşlem ve Gerekli Belgeler

Belge Listesi

A- Yenileme
a- Vekil var ise vekaletname
b- Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

B- Devir
a- Devir sözleşmesi (noter tasdikli)
b- Devir alana ait iştigal belgesi aslı
c- Marka tescil belgesi aslı
d- Vekil var ise devir alana ait vekaletname
e- Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

C- Lisans
a- Lisans sözleşmesi (noter tasdikli)
b- Lisans alana ait iştigal belgesi aslı
c- Marka tescil belgesi aslı
d- Vekil var ise lisans alana ait vekaletname

D- Adres Değişikliği
a- Marka tescil belgesi aslı
b- Vekil var ise yeni adrese göre düzenlenmiş vekaletname
c- Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

E- Unvan Değişikliği
a- Unvan değişikliğini gösterir Ticari Sicil Gazetesi aslı ya da noter tasdikli sureti
b- Marka tescil belgesi aslı
c- Vekil var ise yeni unvana göre düzenlenmiş vekaletname
d- Harç ve ücret ödendi belgesi

F- Nevi Değişikliği
a- Nevi değişikliğini gösterir Ticari Sicil Gazetesi aslı ya da noter tasdikli sureti
b- Marka tescil belgesi aslı
c- Vekil var ise yeni unvana göre düzenlenmiş vekaletname
d- Harç ve ücret ödendi belgesi

G- Şirket Birleşmesi
a- Birleşmeyi gösterir belge aslı ya da tasdikli sureti
b- İştigal belgesi
c- Marka tescil belgesi aslı
d- Vekil var ise vekaletname
e- Harç ve ücret ödendi belgesi

H- Veraset ile İntikal
a- Mahkeme kararı
b- Marka tescil belgesi
c- Vekil var ise mirasçılara ait vekaletname (noter tasdikli)
d- İştigal belgesi
e- Harç ve ücret ödendi belgesi

I- İptal
a- Vekil var ise vekaletname (Noter tasdikli asıl)
b- Harç ve ücret ödendi belgesi

J- Tescil Bel. Sureti
a- Vekil var ise vekaletname
b- Harç ve ücret ödendi belgesi

Yorum Yap

Aradığınız Konuyu Buraya Yazınız...

Mesaj gönder