Sıkça Sorulan Sorular

Bilgi Merkezi

Sizlere yardımcı olması için muhtemel aklınıza gelebilecek soruları düzenleyip istifadenize sunduk. Yardımcı olması dileğiyle 

Sıkça Sorulan Sorular

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.

Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir.
Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur.

Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir..

Buluş niteliğinde olmadıkları için patent verilemeyecek konular;

  • Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
  • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
  • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
  • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
  • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri, e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.
  • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
  • Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Entelektüel sermayenizin, AR-GE çalışmalarınızın ürünleri olan tasarım, marka, sanat eserleri gibi varlıklarınızın 3. Kişiler tarafından izinsiz ve haksız şekilde çoğaltmasının, kopyalamasının, sizden habersiz ve izinsiz olarak ticarileştirmesinin önüne geçmek için patent oldukça önemlidir. Patentin pek çok çeşidi mevcuttur. Ürün ve hizmetlerinizin, markanızın en uygun patentle koruma altına alınması ve en doğru şekilde korunabilmesi için Topkapı Patent olarak 30 yıllık tecrübemiz ve uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz.

Patent süresi, patentin türüne bağlı olarak değişmektedir. İncelemesiz Patent başvurusu yapılırsa koruma süresi 7 yıldır. İncelemeli patent yapılırsa koruma süresi 20 yıldır. Faydalı model başvurusu yapılmış bir tescil ise 10 yıl süreyle koruma altına alınır.

Hayır, patent her yıl yenilenmez. Patent türüne bağlı olarak koruma süresi boyunca her yıl yenileme yapmanıza gerektir.

Patent süresi bittikten sonra patentin yenilenmesi mümkün değildir. Yalnızca patentlettiğiniz üründe bir yenilik yapmanız durumunda, yaptığınız yenilik için patent başvurusunda bulunabilir, yalnızca yaptığınız yeniliğin patent hak sahibi olabilirsiniz.

İncelemeli Patent Nedir?

İncelemeli patent, tescil süreçlerinden biri olan araştırma raporunun yayınlanmasından sonra buluşunuzun yeni, mevcut tekniğin üzerinde, sanayiye uygulanabilir olup olmadığı gibi hususlar dikkate alınarak incelenir. Herhangi bir mani olmaması durumunda buluşunuz/ürününüz tescil edilir ve 20 yıl süre ile devlet tarafından koruma altına alınır.

İncelemesiz Patent Nedir?

Patent araştırması gerçekleşmiş fakat inceleme araştırımasına tabi tutulmamış patent tescil türüdür. Daha çok küçük işletmelerin tercih ettiği bu yöntem, hızlı ve incelemeli patente nazaran az maliyetlidir. Patent süresi ise 7 yıldır. Bu süre uzatılamaz yahut yenilenemez. Fakat 551 satyılı kanun hükmündeki kararnamenin 60. Maddesince “İncelemesiz verilen patentin konusunun gerçekliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez.” Dolayısıyla patentin korunma durumu incelemeli patente nazaran zayıftır. Çünkü İncelemeli Patent devlet koruması altındadır. İncelemesiz patentin incelenmesi için, 7 yıllık koruma süresi içinde inceleme başvurusu yapılmalıdır. Bu süre içinde başvuru yapılması durumunda patent incelemeye tabi tutulur ve mani bir durum yoksa İncelemeli patent koruması altına girer.

Patentin Sağladığı Haklar Nelerdir?

Patent hakkı sahibi, buluşun yeni, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır: Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması. Patent konusu olan bir usulün kullanılması. Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi. Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

Faydalı Model Nedir?

Faydalı Model , Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir. Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür.

Faydalı Model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yurt içinde özellikle KOBİ'lerimiz ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir. Buluşu için Patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi kendisi karar verir. Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir. Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda, mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur.

Faydalı Model Belgesi Verilebilmesi İçin Gerekli Nitelikler Nelerdir?

a) Yenilik : 
Faydalı model belgesi başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmış ise, yeni değildir.Faydalı model belgesi başvurusu tarihinden önce, Türkiye'de yapılmış olan patent veya faydalı model belgesi başvuruları, faydalı model belgesi başvurusu tarihinden sonra yayınlanmış olsalar dahi, başvuru konusu buluşun yeniliğini ortadan kaldırır. 



b) Sanayiye Uygulanabilir Olma : 
Buluş, tarım dahil sanayiinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

Faydalı Model ve Patent Arasındaki Fark Nedir?

Faydalı Model, Patent tesciline kıyasla daha az maliyetli ve daha hızlı bir tescil işlemidir ve 10 yıl süre ile koruma sağlamaktadır. Patent tescili ise İncelemeli Patent başvurularında 20 yıl süre ile patent koruması sağlamaktadır.

Fikrimi, Ürünümü, Buluşumu Yurtdışında Patentle Tescil Ettirebilir miyim ?

Türkiye’de mevcut tüm patent başvurularınız için Yurtdışı patent başvurusunda da bulunabilirsiniz. Patent tescili yalnızca başvuruda bulunduğunuz ülke için geçerlidir. Buluşunuzu, yurtdışında da tescil etmeniz pek çok avantaj sağlamaktadır. Buluşunuzu yurtdışında koruma altına almak, küresel bir prestij kazanmak ve gümrük geçişlerinde kolaylık sahibi olmak için oldukça önemlidir. Buluşunuzu EPC kapsamında Avrupa’da tescil edebilirsiniz. EPC sözleşmesine taraf olmayan ülkeler için de münferit başvuruda bulunabilirsiniz.

Avrupa Patenti Nasıl Alırım? 

EPC ,“Avrupa Patent Sözleşmesi”nin kısaltmasıdır. Türkiye de Avrupa Patent Sözleşmesine taraf ülkelerdendir.  Sözleşmeye taraf olan ülkeler kendi ulusal ofisleri üzerinden ya da doğrudan WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ya da EPO Avrupa Patent Ofisine başvurularını sunabilmektedirler. Ulusal patent başvurusu olmaksızın doğrudan EPC Başvurusu yapılabildiği gibi daha önce yapılan bir ulusal patent başvurusu üzerinden de rüçhan süresi içerisinde olmak kaydı ile başvuru yapılabilmektedir.   EPC sistemi sayesinde tek başvuruda üye ülkelerin tamamında geçerli olan bir patent belgesi elde edilmektedir.
Avrupa Patenti başvurularınız için lütfen uzman patent vekillerimizi arayınız.

Yurtdışı Patent Başvuruları

Buluşunuzu koruma altına almak istediğiniz ülkelerde, işbirliği içerisinde olduğumuz çözüm ortağımız uzman patent vekilleri aracılığı ile patent başvurusu ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Yurtdışında yapılacak patent başvurularında eğer başvurunuz Türkiye’de yapılan bir ulusal patent başvurusuna dayandırılacak ise rüçhan sürelerine dikkat edilmelidir. Ulusal bir patent başvurusunu takip edecek patent başvuruları rüçhan süresi içerisinde gerçekleştirilmelidir. Rüçhan süresi ilk yapılan patent başvurusundan itibaren 12 aydır.

Hizmetlerimiz

Aradığınız Konuyu Buraya Yazınız...

Mesaj gönder